Fundusze unijne

Tytuł projektu: „Poprawa konkurencyjności i innowacyjności Firmy RADENTAL poprzez wdrożenie trójwymiarowej technologii obrazowania cyfrowego”.

Nazwa beneficjenta: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „RADENTAL” Tadeusz Szczerbiński

Całkowita wartość projektu: 405 593,99 PLN

Kwota dofinansowania: 194 279,52 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Opis projektu pn.: „Poprawa konkurencyjności i innowacyjności Firmy RADENTAL poprzez wdrożenie trójwymiarowej technologii obrazowania cyfrowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa RADENTAL poprzez zastosowanie w diagnostyce zewnątrzustnej najbardziej precyzyjnego aparatu tomograficznego dostępnego obecnie na polskim rynku oraz wysokiej klasy oprzyrządowania (kaset i narzędzi) wspierających skomplikowane działania implantologiczne.

Realizacja projektu umożliwi Firmie RADENTAL rozszerzenie oferty usługowej o dwie nowe usługi:

  • tomografia 3D (zdjęcia tomograficzne),
  • implant kości.

Wdrożenie projektu pozwoli również na udoskonalenie dotychczasowych usług:

  • zdjęcia pantomograficzne (RTG),
  • zdjęcia RTG cefalometryczne (RTG),
  • ortodoncja,
  • endodoncja,
  • pozostałe usługi.

Projekt realizowany od lipca 2013 roku do maja 2014 roku.

Wige BIG-infomonitor rzetfirma

Partnerzy
partner-straumann partner-sgs partner-osstem partner-aquacut partner-ing partner-lyoness partner-koldental partner-glc partner-gendex
Fundusze unijne