Implantologia

IMPLANTY ZĘBOWE

To małe tytanowe cylindry/śruby które na stałe wszczepione w kość szczęki lub żuchwy zastępują korzeń jednego lub wielu brakujących zębów. Filar taki stanowi substytut korzenia zęba. Po pewnym czasie kość integruje się z tytanem tworząc solidny/mocny fundament dla korony sztucznego zęba.

Implanty zębowe mogą być również z powodzeniem użyte do umocowania protez częściowych lub całkowitych. We wszystkich przypadkach użycie implantów skutkuje znaczną poprawą jakości życia. Implanty wyglądają i funkcjonują jak naturalne zęby. W połączeniu z nowoczesną odbudową protetyczną, ich wygląd, odczuwalny komfort i funkcjonalność przekracza wszelkie oczekiwania.

W naszej Klinice stosujemy wyłącznie sprawdzone systemy implantologiczne od najprostszych do najbardziej zaawansowanych technologicznie.

Nasze systemy implantologiczne:

Straumann -  system szwajcarski , numer jeden w Europie i na świecie , o najwyższym odsetku przetrwania implantów, dożywotnia gwarancja producenta na implanty (www.schlamberger.pl).

Polecamy głównie implanty SLActive o innowacyjnej powierzchni implantu dzięki, której można skrócić czas wgajania implantu o połowę,oraz implanty Roxolid SLActive o zredukowanej średnicy 3,3mm, łączące cechy SLActive ze zwiększoną wytrzymałością mechaniczną na złamanie dzięki zawartości w swoim składzie stopu tytanu z cyrkonem.

Bicon – system amerykański , 15 lat gwarancji na implanty , system krótkich implantów poszerzający zakres wskazań implantacji bez konieczności wykonania dodatkowych zabiegów chirurgicznych.

SGS Dental Implant – system izraelski z bioaktywną powierzchnią napylaną w Niemczech, 15 lat gwarancji , ekonomiczny o bardzo wysokiej stabilizacji pierwotnej

A dla pacjentów lubiących nowinki techniczne polecamy systemy koreańskie Dentium i Osstem.

IMPLANTÓW NIE NALEŻY SIĘ BAĆ!

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przez co jest całkowicie niebolesny i trwa do godziny. Szwy usuwane są po upływie 7 do 10 dni. Okres osteointegracji (wgajania) trwa od 2 miesięcy do 6 miesięcy w zależności od rodzaju implantu, jego powierzchni, jakości i ilości kości oraz zastosowanych procedur medycznych. Mając w ofercie wszystkie sprawdzone systemy implantologiczne dostępne na polskim rynku jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie najbardziej skomplikowane i złożone problemy stomatologiczne. Leczenie implantologiczne jest jedną z najbardziej bezpiecznych, przewidywalnych i zaawansowanych procedur medycznych uzupełniania brakujących zębów. Odsetek powodzenia wynosi średnio 96-98%. Pozostałe 2-4 % niepowodzeń spowodowanych jest sumującymi się różnymi czynnikami ryzyka. Około 75% Pacjentów implantologicznych obarczonych jest co najmniej jednym czynnikiem ryzyka. Lecząc się w naszej klinice możecie Państwo być pewni że dołożymy wszelkich starań aby wyeliminować wszystkie czynniki ryzyka.

Najczęstsze czynniki ryzyka pacjenta:

 • zła higiena jamy ustnej
 • palenie tytoniu
 • niedostateczna ilość i jakość kości
 • alkohol
 • brak współpracy z lekarzem
 • cukrzyca
 • osteoporoza
 • niekiedy wiek
 • parafunkcje np. bruksizm
 • rozległa paradontoza

Harmonogram leczenia implantologicznego

Pierwsza wizyta

Całe leczenie przebiega według ściśle wypracowanych procedur. Pierwsza wizyta poświęcona jest szczegółowej diagnostyce, na którą składa się:

 • wywiad, który pozwala na uzyskanie informacji na temat potrzeb i oczekiwań pacjenta, daje obraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta (ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, płuc, wątroby, tarczycy, ewentualnej cukrzycy, osteoporozy czy zaburzeń krzepnięcia). Istotne są również dane o nawykach higienicznych pacjenta – idealna higiena jamy ustnej ma niebagatelne znaczenie w powodzeniu leczenia.
 • badanie kliniczne – podczas tego nieodzownego elementu diagnostyki, obejmującego szczególnie dokładnie potencjalne miejsce umieszczenia implantu, lekarz ocenia:
  • tkanki miękkie – stan błony śluzowej (grubość, kolor, ruchomość);
  • uzębienie – próchnica, ruchomość;
  • przyzębie – krwawienie, kieszonki dziąsłowe;
  • stan zgryzu;
  • obszary bezzębne – szerokość i wysokość wyrostków zębodołowych;
  • poziom higieny jamy ustnej – płytka nazębna, kamień i osad nazębny
 • badania dodatkowe – najczęściej stosowane są techniki rentgenowskie (głównie pantomografia oraz RVG czyli radiowizjografia), pozwalające na ocenę: ilości i stanu kości mającej stanowić podłoże dla wszczepu – punkt wyjścia w planowaniu leczenia, stanu zębów sąsiadujących z luką, rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu (dno zatoki szczękowej, jamy nosowej, kanały nerwów).

Po uzyskaniu i przeanalizowaniu niezbędnych danych, lekarz przedstawia pacjentowi informacje na temat możliwych w danym przypadku rozwiązań leczniczych. Jest to również odpowiedni moment na rozwianie wszelkich wątpliwości pacjenta, zapoznanie się z planem leczenia i podjęciem decyzji o leczeniu.

Po akceptacji planu leczenia implantologicznego przez pacjenta lekarz kieruje pacjenta na badania laboratoryjne. W dalszym etapie rozpoczyna się leczenie właściwe składające się z części chirurgicznej i protetycznej.

Przy braku dostatecznej ilości tkanki kostnej konieczne jest wykonanie przed właściwą implantacją chirurgiczne przygotowanie kości do wszczepienia implantu polegające na augmentacji kości lub podniesienia dna zatoki szczękowej. Zabiegi te w ściśle określonych przypadkach można wykonać również w trakcie właściwej implantacji.

Wszczepianie implantów - część chirurgiczna

Zabieg wszczepienia implantów to bardzo delikatny i precyzyjny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Polega on na umieszczeniu implantu w odpowiednim położeniu w kości. zależności od ilości wszczepianych implantów zabieg trwa od pół do dwóch godzin. Wprowadzenie jednego lub kilku implantów w dobrze ukształtowaną kość jest zabiegiem bezbolesnym gdyż stosowane jest standardowe znieczulenie miejscowe i nie wymaga od pacjenta przerwy od codziennych obowiązków.

Czasem lekarz decyduje się na wprowadzeniu implantu bezpośrednio po ekstrakcji, co skraca czas leczenia i korzystnie wpływa na zachowanie tkanki kostnej i dziąsła wokół implantu, co jest szczególne ważne w strefie estetycznej jamy ustnej. Każdorazowo lekarz decyduje o możliwości takiego leczenia. Następnie rozpoczyna się okres gojenia – osteointegracji – wytwarzania się trwałego zespolenia miedzy powierzchnią tytanowego wszczepu a kością. Rutynowo proces ten trwa 2-6 miesięcy, a gdy warunki w jamie ustnej są korzystne zespolenie implantu może nastąpić szybciej. Po tym czasie można przejść do kolejnego etapu leczenia – części protetycznej. Po upływie czasu gojenia lekarz odkrywa wierzch implantu aby na kilkanaście dni zamocować śrubę gojącą przedłużającą implant do brzegu dziąsła. To jest najbardziej oczekiwany moment wygojenia się śluzówki i wyprofilowania brzegu dziąsłowego w naturalnym kształcie gdyż kolejne wizyty będą przynosić upragniony efekt pięknego uśmiechu. Lekarz pobierze wyciski a technik protetyk przygotuje koronę, most lub protezę zatrzaskową, którą stomatolog przymocuje do zrośniętych z kością implantów.

Wykonywanie uzupełnień opartych na implantach - część protetyczna

Rozwinięcie technologii implantologicznej otworzyło przed protetyką całkiem nowe i różnorodne możliwości terapeutyczne. Postępowanie protetyczne zależy od ilości brakujących zębów oraz rodzaju planowanego uzupełnienia:

 • korony protetyczne;
 • mosty uzupełniające częściowy brak uzębienia;
 • mosty uzupełniające całkowity brak zębów;
 • protezy całkowita typu overdenture – to proteza całkowita wsparta o wprowadzone implanty. Najczęściej taka sytuacja zdarza się w bezzębnej żuchwie kiedy nie możemy wprowadzić implantów w odcinkach bocznych aby wykonywać uzupełnienie stałe (duży zanik tkanki kostnej, względy finansowe pacjenta). Wprowadza się 2 lub 4 implanty w odcinku międzybródkowym i wykonuje protezę wspartą na belce lub zatrzaskach. W sprzyjających warunkach całość leczenia można przeprowadzić w ciągu jednego dnia.

W sprzyjających warunkach możliwe jest założenie prowizorycznej korony bezpośrednio po zabiegu wprowadzenia implantu. Szczególnie ważne jest to w odcinku przednim jamy ustnej gdy zależy nam na wysokiej estetyce. Każdorazowo decyzję o takim leczeniu podejmuje lekarz.

Nieodzownym elementem kuracji są wizyty kontrolne, w czasie których lekarz ma możliwość oceny efektów leczenia, pacjent zaś zgłoszenia swoich spostrzeżeń.

Wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne

Po zabiegu wszczepienia implantów, w celu utrzymania gwarancji,  pacjenci zapraszani są na wizyty kontrolne według ustalonego harmonogramu. Wizyty kontrolne wyznaczane są co trzy miesiące przez pierwszy rok po zabiegu. Po tym okresie spotykamy się z Pacjentem co sześć miesięcy. Powyższe kontrole mają na celu wczesne wykrycie ewentualnych problemów dotyczących rejonu wszczepienia implantu. Problemy te przeważnie wynikają ze złej higieny jamy ustnej i nie stosowaniem się do zaleceń lekarza. Higiena jamy ustnej powinna pozostać na wysokim poziomie i jest bezwzględnym warunkiem długotrwałego utrzymania implantów i ich prawidłowej funkcji.

Ogólne zalecenia dla pacjenta po zabiegu implantacji

Przez 3 godziny należy bezwzględnie nie pić, nie jeść i nie palić. Nie płukać ust przez co najmniej 24 godziny, zęby należy szczotkować dokładnie ale ostrożnie (czysta jama ustna goi się szybciej)miękką szczoteczką omijając miejsce zabiegu. Od drugiej doby po zabiegu przez 7-10 dni należy 2 razy dziennie po myciu zębów delikatnie płukać usta płynem z chlorheksydyną. Przez okres do zdjęcia szwów proszę nie podejmować wysiłku fizycznego , nie korzystać z sauny, zadbać o odpowiedni komfortowy sen, przez okres 4 tygodni unikać wysiłku wyczynowego , ekstremalnego. Zabronione jest palenie tytoniu przez 7 dni od implantacji gdyż związki zawarte w dymie nikotynowym opóźniają gojenie. Ból może utrzymywać się po ustąpieniu znieczulenia. Jeśli znieczulenie nie mija po 3 godzinach po zabiegu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Po zabiegu może wystąpić obrzęk i jest to normalne, zwykle utrzymuje się 4-5 dni i zwiększa się w pozycji leżącej (największy jest rano), należy więc spać przez kilka dni na stronie przeciwnej do zabiegu— należy stosować zimne okłady nad miejscem operacji. Po niektórych zabiegach zjawisko ograniczania otwierania ust jest dolegliwością normalną, ustępującą po 5-10 dniach. Okolica operowana może zsinieć — fakt ten nie powinien być powodem niepokoju — zsinienie zniknie w ciągu 7-10 dni i jest objawem gojenia się tkanek. Należy unikać napojów alkoholowych i palenia do czasu ustabilizowania się procesu gojenia, nie spożywać napojów przez słomkę / rurkę. Należy unikać wszelkiego nadmiernego wysiłku, po zabiegu wypoczywać. Nie dotykać w żaden sposób miejsca zabiegu. Leki zalecone przez lekarza należy stosować ściśle wg wskazań. Koniecznie należy pojawić się na wyznaczonej wizycie w celu zdjęcia szwów. W przypadku wszelkich pytan i niepokojących objawów należy natychmiast skontaktować się z implantologiem.

Jaka jest trwałość implantów?

Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony jest w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeżeli w trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą mieć one negatywny wpływ na efekt terapii. Inaczej wygląda kwestia części protetycznej, obejmowanej zwykle gwarancją. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części (np. części z porcelany).

Czy higiena jamy ustnej jest ważna?

Higiena jamy ustnej odgrywa bardzo ważną rolę w powodzeniu leczenia implantologicznego. Jeżeli implanty dentystyczne mają długo spełniać swoją rolę, zadaniem pacjenta jest utrzymanie wzorowej higieny jamy ustnej. Zadanie to wymaga samodyscypliny i ścisłej współpracy z lekarzem, a zaczyna się tuż po zakończeniu zabiegu – przez 2 godziny nie należy jeść, a unikanie potraw gorących jest wskazane przez cały dzień. Bardzo ważne jest unikanie palenia tytoniu (przynajmniej w ciągu 48 godzin po zabiegu), ograniczenie potraw sprzyjających gromadzeniu się płytki nazębnej. Jako że zanieczyszczenia gromadzące się wokół implantu, stanowiąc zbiorowisko bakterii, mogą doprowadzić do rozwoju zakażenia i w skrajnych przypadkach odrzucenia wszczepu, wskazany jest jak najszybszy powrót do delikatnego mycia zębów. Pomocne w pielęgnacji jest 2-3 krotne w ciągu dnia płukanie jamy ustnej płynem dezynfekującym. To na początek, ale ważne jest by prawidłowa higiena jamy ustnej była utrzymywana przez cały okres korzystania z uzupełnień opartych na implantach. Sprzyja temu regularne zgłaszanie się na zabiegi profesjonalnego oczyszczania zębów, często łączony z wizytą kontrolną.

Jak na leczenie implantami wpływa palenie papierosów?

Palenie tytoniu pogarsza zdolności regeneracji tkanek, w związku z tym obniża istotnie szanse pozytywnego rokowania co do przyjęcia i długotrwałego utrzymania wszczepu. Zwiększa odrzucenie implantu czterokrotnie. Przyczynia się również do łatwiejszego odkładania się trudnych do usunięcia osadów na zębach i uzupełnieniach protetycznych. Sam implant jako taki jest niezniszczalny. Ponieważ jednak jest to wszczep umieszczony jest w żywym organizmie, część reakcji na obce ciało jakim jest implant, zależy od stanu organizmu użytkującego. Jeżeli w trakcie użytkowania wszczepu pojawią się u pacjenta jakieś czynniki ogólne, na przykład choroby lub nałogi, wówczas mogą mieć one negatywny wpływ na efekt terapii. Inaczej wygląda kwestia części protetycznej, obejmowanej zwykle gwarancją. Jako element materialny może ona ulegać zużyciu, co wiąże się z koniecznością okresowej wymiany niektórych jej części (np. części z porcelany).

Partnerzy
partner-straumann partner-sgs partner-osstem partner-aquacut partner-ing partner-lyoness partner-koldental partner-glc partner-gendex
Fundusze unijne