Radiologia

W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi.

Gwarantujemy naszym pacjentom najwyższy poziom wszystkich usług, poczynając od rzetelnej i pewnej diagnostyki, która stanowi podstawę wszelkich dalszych poczynań terapeutycznych. Nasza klinika stomatologiczna dysponuje pracownią radiologiczną wyposażoną w sprzęt rentgenowski najwyższej klasy i najnowszej generacji, który umożliwia natychmiastowe otrzymywanie wyników badań w warunkach pełnego bezpieczeństwa pacjenta.

Cyfrowe zdjęcia RTG zębów

Jednym z podstawowych elementów skutecznego leczenia stomatologicznego jest odpowiednia diagnostyka. W naszym gabinecie posługujemy się najnowszym sprzętem do uzyskiwania cyfrowych zdjęć RTG – aparatem wewnątrzustnym Expert DC firmy Gendex, który wraz z dedykowaną mu radiowizjografią GXS-700 pozwala na zredukowanie dawki promieniowania radiologicznego pochłoniętej przez pacjenta, aż o 90% w porównaniu do tradycyjnej metody wykonywania zdjęć na kliszach RTG. Dodatkową zaletą jest to, że obraz zdjęcia otrzymujemy na monitorze komputera już w kilka sekund po wykonaniu zdjęcia – pozwala to skrócić całkowity czas leczenia oraz dokonać obróbki komputerowej zdjęcia w celu lepszego zobrazowania istotnych szczegółów np.: kanałów zębowych po leczeniu kanałowym. Jak wygląda wykonanie cyfrowego wewnątrzustnego zdjęcia RTG zęba? Oto uproszczony schemat badania radiologicznego za pomocą radiowizjografii:

w powszechnym zastosowaniu są 2 popularne metody wykonywania zdjęć radiologicznych:

  • metoda kąta prostego – lekarz umieszcza czujnik radiowizjografii w specjalnym pozycjonerze i umieszcza pozycjoner w okolicy zębów, które mają być widoczne na zdjęciu. Pozycjonowanie głowicy lampy RTG jest w tej metodzie znacznie uproszczone.
  • metoda dwusiecznej kąta – lekarz umieszcza cyfrowy czujnik RTG w okolicy badanego zęba i prosi pacjenta o przytrzymanie go palcem wskazującym, a następnie odpowiednio pozycjonuje głowicę aparatu RTG.

Przy obu metodach dzięki zastosowaniu cyfrowej radiowizjografii RTG już kilka sekund po ekspozycji zdjęcie jest widoczne na monitorze komputera i możliwe jest dalsze prowadzenie leczenia.

Analogowe zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne wykonujemy na aparacie RTG renomowanej firmy fińskiej Instrumentarium, które następnie wywoływane są w automatycznej ciemni firmy Durr Dental. Nad jakością zdjęć czuwa wykwalifikowana obsługa wraz z inspektorem ochrony radiologicznej.

Jakie są zalety cyfrowego wykonywania zdjęć RTG?

W porównaniu do tradycyjnej metody wykonywania zdjęć RTG na kliszach radiologicznych radiowizjografia ma same zalety, są to:

  • redukcja dawki promieniowania o 90%
  • zredukowanie czasu oczekiwania na wynik zdjęcia do kilku sekund
  • możliwość komputerowej obróbki i archiwizacji zdjęć.

Czy są przeciwskazania do wykonywania zdjęć RTG?

Tak, przeciwskazaniem do wykonywania zdjęć RTG jest ciąża pacjentki, unika się także wykonywania zdjęć RTG u osób poniżej 18 roku życia. Ogólną zasadą diagnostyki radiologicznej jest wykonywanie zdjęć RTG tylko wtedy, gdy faktycznie są one niezbędne.

Czy promieniowanie jest szkodliwe?

Tak, promieniowanie RTG jest szkodliwe, dlatego tak ważne jest maksymalne ograniczenie dawek pochłanianych przez pacjenta podczas wykonywania zdjęć. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi dawka pochłaniana podczas wykonania jednego cyfrowego zdjęcia RTG jest mniejsza niż dawka otrzymywana każdego dnia z tzw. promieniowania tła. Dla przykładu lot pomiędzy Polską a USA powoduje przyjęcie dawki równej kilkudziesięciu cyfrowym zdjęciom RTG.

Partnerzy
partner-straumann partner-sgs partner-osstem partner-aquacut partner-ing partner-lyoness partner-koldental partner-glc partner-gendex
Fundusze unijne